Train-de-trainer
Meer over:

Train-de-trainer trajecten
Competentiegericht leren
Coachen
Leer- en opleidingsbeleid
Innovatieve leertrajecten
Trainen is een mooi vak.
Naast vakmanschap, het kunnen toepassen van essentiële trainersvaardigheden, is het ook van belang dat u mensen weet te inspireren en te enthousiasmeren. Hiertoe heeft een professioneel trainer ook inzicht in leerprocessen en is in staat de juiste keuzes te maken uit diverse leerinterventies.
De trainers van COMPETENS Training & Opleidingsadvies hebben een jarenlange ervaring in het opleiden en begeleiden van (aankomend) trainers.

 - terug naar vorige pagina -