Adviseren in leer- en opleidingsbeleid
Meer over:

Train-de-trainer trajecten
 competentiegericht leren
Coachen
Leer- en opleidingsbeleid
Innovatieve leertrajecten
Organisaties maken in de huidige hectische omgeving vele veranderingen door. Hierdoor staat ook de ontwikkeling van medewerkers bijna continu onder spanning. Gevolg: korte termijn leerinterventies, ‘hap-snap’ opleidingsactiviteiten of er ontstaat een ontwikkelvacuüm, ofwel … er gebeurt niets meer!

Om u in deze hectiek te ondersteunen kan HAN COMPETENS Training & Opleidingsadvies u helpen bij een structurele aanpak van de ontwikkeling van uw medewerkers. Dit kan variëren van het in kaart brengen van ontwikkelbehoeftes en het opstellen van een maatwerk meerjaren beleidsplan tot een concreet advies met betrekking tot het invoeren van e-learning binnen uw organisatie.
 
 - terug naar vorige pagina -