HAN COMPETENS Training & Opleidingsadvies biedt maatwerk oplossingen.

COMPETENS onderzoekt op opleidingskundig professionele wijze de werkelijke trainings- en/of ontwikkelingsbehoefte. Op basis van dit onderzoek worden maatwerktrajecten voor u ontwikkeld. U kunt ervoor kiezen om de uitvoering zelf te doen of daarbij de professionals van COMPETENS in te schakelen.

HAN COMPETENS Training & Opleidingsadvies werkt met betrokken opleidingskundige professionals

COMPETENS is onderdeel van het instituut ‘Opleidingskunde; Training & Human Development’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Trainers, coaches en adviseurs zijn geschoolde opleidingsprofessionals met een uitgebreide ervaring binnen het opleidingswerkveld. Veel van onze professionals leveren een bijdrage aan de opleiding Opleidingskunde; De enige HBO opleiding in Nederland op het gebied van Training en Human Development.|

HAN COMPETENS Training & Opleidingsadvies staat voor kwaliteit

COMPETENS werkt nauw samen met andere afdelingen en expertises binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hierdoor ontstaat een kennisnetwerk, waarin opleidingskundigen, onderwijskundigen, trainers, lectoren en didactici participeren. Binnen de HAN werken 2200 professionals die ingeschakeld kunnen worden om daadwerkelijk die oplossing te bieden die voor uw organisatie tot het gewenste resultaat leidt.

HAN COMPETENS Training & Opleidingsadvies kan flexibele oplossingen bieden

Door de samenwerking met de HBO opleiding Opleidingskunde en de overige faculteiten en expertises van de HAN, kan COMPETENS flexibele oplossingen creëren. Succesvolle combinaties van onderdelen uit het initiële aanbod van de Hbo-opleiding Opleidingskunde en maatwerkoplossingen hebben zich in de praktijk al bewezen!

 - terug naar vorige pagina -